Audyt IT

A

udyt infrastruktury IT ma na celu diagnozę i wskazanie obszarów podwyższonego ryzyka w zakresie działania wszystkich elementów wchodzących w skład systemu IT Klienta. Swoim zakresem może obejmować podstawową inwentaryzację sprzętu, oprogramowania oraz środowiska IT lub zawierać dokładny opis wszystkich obszarów objętych audytem. Wynikiem przeprowadzonego audytu jest obszerny dokument pokazujący wykryte nieprawidłowości i zagrożenia oraz wskazujący zalecane działania.
Przeprowadzany audyt IT obejmuje:

  • inwentaryzację infrastruktury – sieć, serwery, sprzęt komputerowy, urządzenie peryferyjne i inne
  • inwentaryzację oprogramowania z uwzględnieniem legalności
  • bezpieczeństwo systemu IT
  • procesy – weryfikacja zgodności z najlepszymi praktykami w oparciu o ITIL
  • zespół IT – kompetencje, doświadczenie i organizację pracy

Zyski jakie pozwala osiągnąć wykonanie audytu:

  • wskazanie zagrożeń systemu IT i propozycja podjęcia najkorzystniejszych działań w celu ich usunięcia
  • pełna wiedza o systemie informatycznym
  • inwentaryzacja posiadanego sprzętu i oprogramowania
  • wskazanie obszarów wymagających szczególnej lub specjalistycznej opieki