CRM

CRM

CRM (Customer Relationship Management) – zarządzanie relacjami z klientami. CRM to nie tylko podejście (strategia biznesowa, kultura, proces i koncepcja) ale także narzędzia służące budowaniu, utrzymywaniu i poprawie relacji z klientem. Jego celem jest zaspokojenie potrzeb klienta, dlatego powinniśmy podejmować takie działania, w których najważniejszą wartością będzie zadowolenie klienta.

Głównymi obszarami CMR są wsparcie sprzedaży oraz marketingu, proces ten angażuje wszystkich pracowników ponieważ każdy jest istotnym źródłem wiedzy.

Czym jest system CMR ?

Jest to narzędzie którego jednym z głównych zadań jest uporządkowanie procesów sprzedażowych i marketingowych. Przeznaczony jest aby koordynować pracę pracowników, jest też wspólna bazą ich wiedzy oraz narzędziem dostarczającym również raporty.

Jego sukces uzależniony jest od pracowników. Wdrażając system przedsiębiorstwo musi pamiętać o tym, że nie jest to narzędzie, które samo zrealizuje nowe założenia. Niezwykle ważni są ludzie.

Dlaczego warto inwestować w systemy zarządzania relacjami z klientami?

  • pozyskanie klienta
  • rozwinięcie współpracy
  • utrzymanie klienta