System ERP

System ERP

System ERP (Enterprise Resource Planning) – oprogramowanie służące do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Reprezentuje grupę zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie wewnętrznymi i zewnętrznymi zasobami oraz procesami w firmie lub instytucji. Poprzez gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie precyzyjnych danych biznesowych. Obejmują funkcjonalnością kluczowe obszary zarządzania:

  • Finanse
  • Logistyka
  • Produkcja
  • Personel

Mogą być wykorzystywane w przedsiębiorstwach nieprodukcyjnych (usługowych, dystrybucyjnych) oraz produkcyjnych o rożnych typach produkcji.

System ERP

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego warto wdrożyć system ERP?

Przede wszystkim jest zestawem narzędzi służących do:

  • prognozowania i równoważenia podaży i popytu w ramach przedsiębiorstwa
  • łączenia klientów i dostawców  w ramach łańcucha dostaw
  • wdrażania i wykorzystywania sprawdzonych procesów biznesowych
  • koordynacji działań jednostek przedsiębiorstwa w celu: poprawy poziomu obsługi i szybkiej reakcji na potrzeby klientów, wzrostu produktywności i efektywności procesów biznesowych, obniżenia kosztów działalności.